มารู้จักเทคโนโลยี Virtualization

เมษายน 7, 2010

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้าน Hardware นั้นก้าวหน้าไปมาก ในส่วนของประสิทธิภาพและความเร็วในการประมวลผล ทำให้เกิดแนวการสร้างระบบจำลองเสมือนจริง หรือที่เราเรียกทับศัพท์ว่าเวชวลไลเชชันเทคโนโลยี (Virtualization Technology:VT) ซึ่งส่งผลทำให้การใช้งานทรัพยากรเครื่อง SERVER ที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้สามารถทำให้ระบบปฏิบัติการหลายๆระบบทำงานได้พร้อมกันอยู่บนฮาร์ดแวร์ หรืออยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกันได้ เทคโนโลยีเวชวลไลเซชันนำไปใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการลี นุกส์ (Linux)

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

VoIP (Voice Over IP)

เมษายน 6, 2010

เมื่ออินเทอร์เน็ตมีการใช้งานกว้างขวางขึ้น ความต้องการประยุกต์แบบใหม่ ๆ บนอินเทอร์เน็ตจึงได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อินเทอรืเน็ตเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ สื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์บนเครือข่าย การติดต่อด้วยเสียง ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การกระจายสัญญาณเสียงหรือภาพบนเครือข่าย และสิ่งหนึ่งที่มีการพัฒนาการ ประยุกต์จนสามารถใช้งานได้ดี คือระบบการสื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่าย IP

อ่านเพิ่มเติม

IP-PBX คืออะไร

เมษายน 6, 2010

IP (Internet Protocol) PBX (Private Branch Exchange) IP-PBX เป็นการรวมเทคโนโลยีของ ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ที่ใช้กันทั่วไปรวมเข้ากับระบบ Voice Over IP (VoIP) ทำให้ได้คุณสมบัติของระบบโทรศัพท์ ที่มีความสามารถมากขึ้น สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันได้กว้างขวางมากขึ้น โดยสามารถสื่อสารกันได้ทั้งบนระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ที่มีอยู่และทางระบบ IP ได้พร้อมๆ กัน
อ่านเพิ่มเติม

DSLAM และ IP DSLAM คืออะไร

เมษายน 2, 2010

DSLAM และ IP DSLAM  คืออะไร

ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจก่อนน่ะครับว่า การใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) นั้น ผู้ใช้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต และ คุยโทรศัพท์ได้ในเวลาเดียวกัน ที่เป็นแบบนั้นได้เนื่องจากข้อมูลเสียงที่มาจากโทรศัพท์ และการใช้งานอินเตอร์เน็ตจะวิ่งคนละท่อสัญญาณ ในสายทองแดงเพียงเส้นเดียวไปยังชุมสายโทรศัพท์

ในระหว่างทางการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต กับ ชุมสายโทรศัพท์ จะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่า DSLAM ( Digital Subscriber Line Access Multiplexers ) อยู่ตรงกลางซึ่งอุปกรณ์ DSLAM ทำหน้าที่แยกสัญญาณออกจากเส้นทองแดงและส่งต่อ ดังนี้

1. ในกรณีที่ผูใช้ ทำการเชื่อมต่อใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) DSLAM จะทำการเชื่อต่อ กับ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต( ISP ) เพื่อใช้งาน อินเตอร์เน็ต
2. ในกรณีที่ผู้ใช้ ยกหูโทรศัพท์เพื่อติดต่อกับปลายทางโดยใช้โทรศัพท์ DSLAM จะส่งให้กับชุมสายโทรศัพท์เพื่อทำการใช้งานโทรศัพท์

อ่านเพิ่มเติม

IPv6 คืออะไร

เมษายน 1, 2010

กลไกสำคัญในการทำงานของอินเทอร์เน็ต คือ อินเทอร์เน็ตโพรโตคอล (Internet อินเทอร์เน็ตส่วนประกอบสำคัญของอินเทอร์เน็ต
โพรโตคอลได้แก่ หมายเลขอินเทอร์เน็ตแอดเดรส หรือ ไอพีแอดเดรส (IP address) ที่ใช้ในการอ้างอิงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุป
กรณ์เครือข่ายต่างๆบนอินเทอร์เน็ตทั่วโลก เปรียบเสมือนการใช้งานโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารกัน จะต้องมีเลขหมายเบอร์โทรศัพท์
เพื่อให้อ้างอิงผู้รับสายได้ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ตก็ต้องมีหมายเลข IP Address ที่ไม่ซ้ำกับใคร

อ่านเพิ่มเติม

ตั้งค่าระบบเครือข่ายแบบง่ายๆ บนวินโดวส์ 7

เมษายน 1, 2010

ในที่สุดไมโครซอฟท์ก็ทำให้วินโดวส์สามารถตั้งค่าระบบเครือข่ายภายในบ้านได้ ในขั้นตอนแบบง่ายๆ .. และนี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

ไมโครซอฟท์พยายามบนวินโดวส์หลายเวอร์ชันมานานมากแล้ว เพื่อที่จะทำให้การตั้งค่าระบบเครือข่ายภายในบ้านนั้นเป็นไปอย่างง่ายดาย เชื่อมต่อได้อัตโนมัติ และก็สามารถแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ได้สะดวก ในที่สุดก็มาประสบความสำเร็จในวินโดวส์ 7 ด้วยคุณสมบัติที่เรียกว่า “HomeGroup”

networking windows7

เลือกชนิดของระบบเครือข่าย – คุณต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายแบบ Home ถึงจะเข้าใช้โฮมกรุ๊ปได้

อ่านเพิ่มเติม

เตือนไวรัส W32.IRCBot.AJY และ W32.CeeInject

เมษายน 1, 2010

ชื่อ : W32.IRCBot.AJY และ W32.CeeInject
ชนิด : หนอนอินเทอร์เน็ต (Internet Worm)
ชื่ออื่นที่รู้จัก : Troj/DwnLdr-HLF [Sophos], Win32/IRCBot .AJY[Nod32], Win32/CeeInject.gen!J [Microsoft]
ระดับความรุนแรง : ต่ำ
ระบบปฏิบัติการที่มีผลกระทบ
: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista
ระบบปฏิบัติการที่ไม่มีผลกระทบ
: Linux, Macintosh, OS/2, UNIX, Windows 3.x

อ่านเพิ่มเติม

เตือนไวรัส W32.Conficker.C หรือ W32.Downandup.C

เมษายน 1, 2010

ชื่อ : W32.Conficker.C หรือ W32.Downandup.C
ชนิด : หนอนอินเทอร์เน็ต (Internet Worm)
ชื่ออื่นที่รู้จัก : W32/Conficker.C [Microsoft, CA], W32.Downandup.C [Symantec], Mal/Conficker-B [Sophos], Worm:W32/Downadup.DY [F-Secure], Trojan-Downloader.Win32.Kido.a [Kaspersky]
ระดับความรุนแรง : ปานกลาง
ระบบปฏิบัติการที่มีผลกระทบ
: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista
ระบบปฏิบัติการที่ไม่มีผลกระทบ
: Linux, Macintosh, OS/2, UNIX, Windows 3.x
วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย: กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล


อ่านเพิ่มเติม

Wireless LAN Technology อิสระแห่งการเชื่อมโยง อิสระไปกับโลกไร้สาย

เมษายน 1, 2010

Wireless LAN Technology
อิสระแห่งการเชื่อมโยง อิสระไปกับโลกไร้สาย

การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายกำลังได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่าง มาก เนื่องจากประโยชน์ของ เครือข่ายไร้สายนั้นมีอยู่มากมาย ทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายไร้สายได้สร้างความสะดวกสบาย อิสระในการใช้งานและติดตั้ง เครือข่ายไร้สายทำให้การเชื่อมต่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใน บ้านหรือภายในสำนักงานเข้าไว้ด้วยกันเป็นระบบเครือข่ายโดยไม่จำเป็นต้องวาง สายนำสัญญาณให้ยุ่งยาก

อ่านเพิ่มเติม

ADSL ตอนที่ 2 (ส่วนประกอบของ ADSL)

เมษายน 1, 2010
ส่วนประกอบของ โครงข่าย ADSL

เครือข่าย ADSL จัดเป็นเครือข่ายที่มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้ (ดูรูปที่ 8 )


รูปที่ 8 ภาพแสดงส่วนประกอบของระบบ ADSL

จากรูปที่ 8 จะเห็นว่า เครือข่าย ADSL ประกอบด้วย ADSL ATU-R ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถ Access เข้าไปที่เครือข่าย ADSL ได้ โดยที่อุปกรณ์ดังกล่าว อาจมีลักษณะเป็นกล่องเล็กๆ ที่วางบนเครื่อง PC หรือบน TV ก็ได้ ซึ่งโดยมากอุปกรณ์นี้ จะเป็น ADSL Modem พร้อมด้วย Splitter หรือ ADSL Router อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นได้

อ่านเพิ่มเติม